Kontakt

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť MADERNA s r.o., so sídlom Bardejovská 1  , 040 11 Košice- mestská časť Západ, Slovenská republika,   IČO:  44732856,  DIČ:  2022806269, IČ DPH: SK2022806269 zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 23546/V (ďalej na účely tohto reklamačného poriadku len "MADERNA" alebo „predávajúci“)

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku“) tento REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD www.maderna.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok").

 

Reklamačný formulár

V prípade zistenia vady výrobku v záručnej lehote 24 mesiacov nás informujte alebo môžete  kontaktovať cez tento reklamačný formulár.

Reklamačný formulár slúži pre podanie reklamácie na tovar zakúpený cez internetovú predajňu MADERNA s.r.o. (ako doklad o kúpe máte Faktúru), ktorý bol doručený prepravnou službou - kuriérom na Vami zadanú adresu.

Ak ste tovar z internetovej objednávky odoberali osobne na predajni (máte pokladničný doklad o kúpe z registračnej pokladne), reklamáciu si taktiež musíte uplatniť osobne priamo na predajni - vtedy formulár nevypĺňajte - príďte priamo na predajňu.

Poprosíme vyplniť všetky údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Emailovú adresu
  • Predmet správy: do tejto kolonky napíšte číslo objednávky a názov tovaru, ktorý chcete reklamovať. Presný názov výrobku nájdete na faktúre, ktorá bola priložená pri tovare.
  • Zadajte svoju správu: do tejto kolonky napíšte  popis vady a dôvod reklamácie.

Po obdržaní reklamačného formulára Vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky.  Prejdeme si postup a spôsob vybavenia reklamácie. Môžu byť od Vás vyžiadané ešte napr. fotografie poškodenia, prípadne bližší opis závady,  tak ako si to vyžiada dodávateľ produktu poverený akreditovaným servisom.

Ak dohodneme zaslanie tovaru na reklamáciu k nám, zbaľte spolu s produktom (očisteným, umytým) následujúce doklady potrebné k Vášmu podaniu reklamácie:

  1. Vytlačený reklamačný formulár,
  2. Kópiu Vášho dokladu o kúpe tovaru - Faktúru,
  3. Tovar zašlite na adresu našej prevádzky.

PRIAMO na našu prevádzku (neposielajte balík na poštu - ale priamo k nám na prevádzku).

Predajňa MADERNA
Bardejovská 1
040 11 Košice - mestská časť Západ

Tel.: 0907 857 143, email: [email protected]

O začatí reklamačného konania Vás budeme informovať mailom. Na vybavenie reklamácie je zo zákona stanovený termín - do 30.dní od začatia konania.

 

Tento formulár vyplňte a zašlite len v prípade, ak chcete reklamovať tovar

 CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia